0
(0)

Πόσο τυχαία είναι όλα τελικά;

Αν κάνουμε μία ανασκόπηση στις μεγάλες κρίσεις που έχει περάσει η ανθρωπότητα, θα διαπιστώσουμε ότι, με κυρίαρχο το αίσθημα του φόβου και της έλλειψης ασφάλειας στον κόσμο, οι εκάστοτε κυβερνήσεις βρίσκουν το κατάλληλο πρόσφορο έδαφος, ώστε να εκμεταλλευτούν την κατάσταση σοκ στην οποία βρίσκεται συλλογικά η κοινωνία και να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους κατά το δοκούν.

Στο βιβλίο “Το δόγμα του σοκ” της Naomi Klein περιγράφεται αυτή η θεωρία, η οποία όμως έχει βρει πολλές φορές εφαρμογή σε αντίστοιχες καταστάσεις κρίσεις ανά τον κόσμο.

Στο παρακάτω βίντεο, παρουσιάζεται μία πολύ σύντομη περιγραφή της θεωρίας αυτής, και του τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *